top

Flajeri, lifleti, cenovnici, kalendari

da razglasite efikasno

Flajeri i lifleti su danas najčešći marketinški materijal koji se deli širokim masama (potencijalnih i stalnih) kupaca, zbog toga što predstavljaju jedan od najekonomičnijih vidova reklamiranja. Rival Copy izrađuje flajere i liflete u svim standardnim i nestandardnim formatima, dizajnirane prema Vašim željama.

Kod nas možete naručiti i cenovnike i kalendare raznih oblika i formata, koje štampano u koloru ili crno-bele, na visokokvalitetnom plastificiranom papiru.

flajeri, lifleti, cenovnici, kalendari
Cenovnike i kalendare radimo tehnikom digitalne štampe na visokokvalitetnom plastificiranom sjajnom ili mat papiru. Zahvaljujući tehnici štampe, cenovnici i kalendari se mogu raditi i u malim tiražima.